Enstrümental Analiz Laboratuvarı

Yeni sentezlenen kimyasal moleküllerin karakterizasyonlarının spektroskopik yöntemlerle gerçekleştirildiği laboratuvardır.

Enstrümental Analiz Laboratuvarı