Hücre Kültürü Laboratuvarı

Steril koşullarda hücre kültürlerinin çoğaltılması ve hücre canlılığı deneylerinin yürütüldüğü laboratuvardır. Hücreler HEPA filtreli karbondioksitli inkübatörlerde çoğaltılarak testlerde kullanılmaktadır.

Hücre Kültürü Laboratuvarı