Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Biyogüvenlik seyivesi 2 (BSL-2) düzeyinde çalışmaların yürütüldüğü, bakteri kültürlerinin hazırlanması, saflaştırılması ve testlerinin gerçekleştirildiği laboratuvarda çalışmalar Class II A2 biyogüvenlik kabinlerinde aseptik koşullarda gerçekleştirilmektedir.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı