Kit-Argem Laboratuvarları Kullanım EsaslarıKonya Gıda ve Tarım Üniversitesi KİT-ARGEM Laboratuvarları misyonu gereği öncelikli olarak bölgenin tarım ve hayvancılıkla ilgili konularda karşılaşılan problemlere çözüm üretme, yenilik getirme ve alandaki uygulamaları kolaylaştırmaya yönelik hızlı, verimli yöntem-bilim, araç-gereç ve yaklaşımı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda ileri araştırma ve geliştirme yöntemlerini kullanarak çiftçinin, üreticinin, sanayicinin ve dolaylı olarak toplumun ihtiyacı olan her konuda bilimsel zeminde katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu nedenle KİTARGEM laboratuvarlarının temel misyona uygun bir şekilde kullanımının sağlanması amacıyla buradaki çalışma koşullarına ilişkin birtakım ölçütler getirilecektir. Bu doğrultuda;

1. TÜBİTAK Projeleri bulunan ve kurum hissesi payından faydalanılmış öğretim üyeleri ve araştırmacılar proje süresinde KİT-ARGEM imkânlarından proje konusuyla ilgili seksiyonda yer alan laboratuvarlardan faydalanabilecektir.

2. Kurum hissesi olmayan ve araştırmalarına KİT-ARGEM de devam etmek isteyen öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve araştırmacılar (Üniversitemiz personeli veya diğerleri) önümüzdeki günlerde Üniversitemiz web sayfasına eklenecek numune kabul programından başvuru yaparak ve belirlenen ücreti (saat, gün veya haftalık) ödemek suretiyle faydalanabileceklerdir. Bu program aktif hale getirilinceye kadar rektörlüğe bilgi formlarını gönderen proje çalışanlarının giriş kartları aktifliği ilgili birim tarafından değerlendirilecektir.

3. SANTEZ, Avrupa Birliği, COST vb. projeleri veya önerileri olan araştırmacılar, proje sonunda ekonomik entegrasyonu olan bir ürün ortaya konacaksa ve proje önerisi veya projeden çıkacak ürünün hak sahibi veya ortağı olarak Üniversitemiz belirtilmişse, ürünün veya çıktının KİT mahiyeti taşıyıp taşımaması veya ticari bir değerinin olup olmayacağı öncesinde Rektörlük ve Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilerek oluru karara bağlanmak suretiyle KİT-ARGEM laboratuvarlarının ücretsiz kullanımı gerçekleşecektir.

4. Kurum hissesi katkısından dolayı serbest kullanım hakkına sahip olan öğretim üyesi, araştırmacı ve bursiyerler sadece kendi girişlerinden mesul olacaktır. Yapılan çalışmaların önemi, güvenlik ve kullanılan alet veya donanımların hassasiyetle kullanılması açısından yönetimden izni olmaksızın yanlarında refakatçi kabul edilmeyecektir.

5. KİT-ARGEM laboratuvarlarının üniversitemiz veya dışarıdan gelecek öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırmacılar tarafından ücretli kullanımıyla ilgili olarak; Üniversitemiz Web sayfasında bulunan sekiz ana seksiyona ayrılmış laboratuvarlarda yer alan donanım ve teçhizat, başvuru sırası ve çalışmanın aciliyeti gözetilerek plan, program ve takvime uygun olarak sürdürülecektir. Randevu ve planlama, KİT-ARGEM yönetim ve organizasyonunun uhdesinde gerçekleştirilecek olup ve hiçbir araştırmacı mağdur edilmeyecek şekilde
yürütülecektir. Başvurular, randevu talepleri ve her türlü sorularınız için kitargem@gidatarim.edu.tr adresine mail gönderilmesini rica ederiz.